Fuglsøgaard

Rasmus Clausen Skau,                                                                    Mette Clausen Skau,
3. generation på Fuglsøgaard                                                          Dyrlæge

Firmaet Fuglsøgaard går tilbage til 2007, hvor det under navnet Fuglsø Natur blev stiftet af agrarøkonom Rasmus Skau. Baggrunden for etableringen var, at et lokalt afgræsningslaug manglede græssende kreaturer til et nystartet naturgenoprettelsesprojekt.

Der blev derfor indkøbt en økologisk besætning på 20 køer af racen Galloway, til at foretage afgræsningen af det ca. 75 ha store afgræsningsareal, som er beliggende i området omkring Fuglsø ved Halk/Hejsager.
Firmaet har siden beskæftiget sig med naturpleje i form af afgræsning af beskyttede naturtyper og arbejder i dag med en besætning på ca. 100 moderdyr + opdræt, samt ca. 350 ha der drives økologisk.

Ideologien bag Fuglsøgaard er, at kombinere naturen med produktion af kvalitetsfødevarer, hvilket gør Fuglsøgaard til det naturlige valg.

Visionen er, at skabe en fødevareproduktion baseret på naturens præmisser, hvor der hele
tiden arbejdes på, at fremstille fødevarer efter de naturlige kvalitetsparametre, som sundhed og ernæring – samt ikke mindst fødevaresikkerhed.