Galloway

Galloway-kvæget har rigtig mange gode egenskaber, som i en kombination gør dem eminente til afgræsning af eksterne naturarealer samt til produktion af kvalitetskød baseret på dyrevelfærd. Galloway er hårdføre, nøjsomme og kan producere kvalitetskød på arealer, hvor andre racer ikke kan leve. De er meget publikumsvenlige, hvilket er en fordel på offentlige arealer, da deres temperament generelt er roligt og dyrene tilsyneladende er upåvirkede af, at man færdes på marken. Deres pels, som består at et dobbelt hårlag, giver en særdeles god beskyttelse mod kulde og regn, hvilket er baggrunden for, at de må gå ude året rundt, hvor der er naturligt læ.

De klarer sig ligeledes fint på stride græsser og træagtige vækster, hvor mange andre racer vil tabe i huld. Det skyldes ,at dyrene har en, i forhold til deres størrelse, forholdsmæssigt stor vom. Den store vom gør, at de kan optage store mængder af næringsfattige vækster f.eks. lyng og siv. Den relative langsomme vækst gør, at kødet bliver meget finfibret. Gallowayracen indlejrer den sunde fedt i muskulaturen i ganske små fedtlommer, hvilket gør det lettere at bevare kødets saftighed under tilberedningen.

Gallowaykvæget er oprindeligt fra Gallowayegnen i den sydvestligste del af Skotland. Det er den ældste britiske kvægrace og verdens ældste hornløse kødkvægrace, som man mener, at kunne spore helt tilbage til år 485-425 f.Kr. Den fuldevoksede ko vejer fra 400-450 kg, mens den fuldvoksede tyr vejer fra 750-900 kg, og der er således tale om en relativt let race.

 

Fuglsøgaard modtager  “Økologisk investeringsstøtte” under titlen “Galloway Naturpleje”
Formålet med dette projekt er, at sikre en høj dyrevelfærd i den økologiske besætning.

EU-FVM-logo-med-tekst-vandret-hvidLink: EU kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne