Naturpleje

Naturpleje er i dag en mangelvare og uanset hvor man befinder sig i landskabet, møder man enge og lignende naturarealer, som er groet til i tunge vegetationer.
Fuglsøgaard udfører professionel naturpleje ved at varetage afgræsningsprojekter fra start til slut.
Erfaringer fra tidligere projekter gør, at alle opgaver kan varetages fra den begyndende planlægningsfase til tilskudssøgning og selve afgræsningen.

Fordele ved professionel naturpleje:

  • Græsningstrykket bliver løbende vurderet, så antallet af græssende dyr passer til vegetationen
  • Dagligt opsyn sikrer rolige og publikumsvenlige dyr i indhegningen

Afgræsning med kreaturer er ideelt til arealer, der ikke skal dyrkes. Antallet af plantearter
vil vokse, fordi køerne træder frø og pollen godt ned i jordbunden, så det spirer lettere.
Samtidigt holder afgræsningen græs og træer nede, så nye urter kan få lys til at spire frem.
Galloway er ligeledes et effektivt redskab i forbindelse med bekæmpelse af kæmpe
bjørneklo.

Fuglsøgaard søger både private og offentlige lodsejere til samarbejde omkring opstart af
nye afgræsningsprojekter.
Hvis du har en god idé til et nyt projekt, så tøv ikke med at kontakte mig
– ingen projekter er hverken for store eller for små!

Igangværende projekter:

Halk Skydebane 2020 – Afgræsning af 70 ha stort beskyttet naturområde i samarbejde med lodsejerforening.

Vojens 2019 – Afgræsning af ca 5 ha naturareal beliggende på Odinsvej i samarbejde med Haderslev kommune

Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening 2018 – Salg af Galloway til afgræsning af naturareal ved Kasted, Århus.

Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening 2018 – Salg af Galloway til afgræsning af naturareal ved Kasted, Århus.

Nederbyvænget 2018 – Afgræsningsprojekt i samarbejde med Haderslev Kommune.

Hejsager Strand 2018 – Indhegning- og afgræsningsprojekt af ca. 80 ha Natura 2000 areal i samarbejde med private lodsejere.
Se informationstavle

Nederbyvænget 2017 – Afgræsning af  5 ha bynært natur i samarbejde med Haderslev kommune.

Flovt Sande 2016 – Hegning og afgræsningsprojekt af ca 45 ha Natura 2000 areal i samarbejde med Flovt Sande I/S
Se informationstavle

Årøsund 2015- Hegning- og afgræsningsprojekt af ca. 10 ha Natura 2000 areal i samarbejde med private Lodsejere.

Hejls 2015 –Afgræsningsprojekt af ca 35 ha Natura 2000 areal i samarbejde med private lodsejere og Kolding kommune

Ribe Landevej , Haderslev 2012 -Afgræsningsprojekt i samarbejde med Haderslev Kommune.
Se informationstavle

Starup Eng 2011Afgræsning af Starup eng i samarbejde med lokal lodsejer.
Se informationstavle

Randers 2011 – Udlejning af kreaturer til naturpleje i samarbejde med Randers Afgræsingslaug

Grønkær, Kelstrup 2008 -Hegning- og afgræsningsprojekt med private lodsejere.
Se informationstavle

Projekterne er blevet en realitet via medfinansiering af det offentlige og EU
Se mere under de enkelte afgræsningsprojekter

Fuglsøgaard modtager tilskud til de overstående afgræsningsprojekter. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Fuglsøgaard modtager  “Økologisk Arealtilskud” til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Fuglsøgaard modtager  “Økologisk Investeringsstøtte” under projekttitlen “Fuglsøgaard Planteavl”
Formålet med projektet er, at sikre en høj afgrødekvalitet, samt at øge effektiviteten i det økologiske planteavl.

EU-FVM-logo-med-tekst-vandret-hvid

Link: EU kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne