Værdier

Natur
Vi stræber efter at samarbejde med naturen og dens naturlige
cyklus efter bedste evne. Vores dyr lever og afgræsser i vilde
naturbeskyttede engområder omkring Fuglsøgaard det meste
af livet. Derved bidrager de især til at pleje den natur og fauna
som er i nærområdet, og vi tager på den måde ansvar for
vedligeholdelse af det naturlige miljø i vores nærområde.

Smag
Vores dyr spiser udelukkende naturlige foderblandinger med
vilde urter. Dyrene vokser derfor langsomt og naturligt,
hvilket er med til at fremme en unik og næsten vildtagtigt
terriorsmag i vores kødprodukter

Autentisk
For os er det vigtig at skabe en naturlig og gennemskuelig
proces fra ”kalv til kød”. Forbrugeren kan åbent og ærligt følge
dyrenes trivsel på marker og enge omkring Fuglsøgaard,
hvilket er med til at fremme en bedre synergi og tillid mellem
os og vores kunder.

Nærvær
Alle vores kødprodukter bearbejder vi selv. Vi kender og varetager
hele processen fra slagtning af dyrene, til at vi giver
vores kunder en kasse med de friske kødvarer. Derfor kan vi
altid se vores kunder i øjnene med et stort smil – det skaber
nærvær.

Økologi
Økologi ser vi blot som en helt naturlig del af vores hverdag og
produktion på Fuglsøgaard. Her er hverken E-numre eller
andre unaturlige hjælpemidler. Vi forsøger blot at samarbejde
med naturen, som man har gjort det i tusinder af år.