FRA KO TIL KØD

Køerne kælver typisk i månederne februar-marts-april, hvor køerne går hjemme på Fuglsøgaard og har adgang til åben stald og halm. Derved er de nemmere at komme til og vi sikrer, at de får en god start sammen – ko og kalv.

I løbet af foråret bliver alle dyrene flyttet ud på forskellige græsningsarealer, som I kan se her (link). Senest 1. maj er alle dyrene er på græs, medmindre der er nogle dyr der har specielle behov.

Her går de og udfører naturpleje ved at afgræsse fredede naturarealer og hygger sig indtil efteråret.

I løbet af sommeren får køerne også besøg af avlstyrene

Typisk i løbet af november bliver alle dyrene hentet fra græsningsarealerne og hjem til vinterfoldene. Kalvene fravænnes (mor og kalv separeres) og flyttes til kløvergræs marker, hvor de afgræsser hen over vinteren, og kan søge læ i opstillede hytter.

De ældre ungdyr flyttes til en åben stald, hvor de lever i en god halmmadras henover vinteren.

Køerne kommer igen hjem på Fuglsøgaard, hvor de afventer at kælve (føde) en ny kalv til foråret.

Alle dyrene fodres om vinteren med wrap, som er græs og urter, der er snittet og wrappet i løbet af sommermånederne.

SLAGTNING

- vejen til slagteriet

Vores dyr har to veje til slagteriet. Vi ønsker en rolig og stressfri håndtering af dyrene i forbindelse med aflivningen/slagtningen både for dyrets skyld, men også for kvaliteten af kødet.

Da vores dyr går på store naturarealer det meste af året, anser vi dem faktisk som ikke-tamme. Derfor er der mange af vores dyr, der er ikke kan fanges ind, når de skal slagtes. Disse kategoriseres som ”vilde dyr”. Disse dyr nødslagtes derfor, hvilket betyder at de aflives (skydes) imens de græsser i rolige omgivelser. Det giver tilmed også noget kød, som ikke er påvirket af
stress.

  1. Størstedelen af vores dyr aflives på græsarealer, og straks derefter transporteres dyrene til Holsted Slagterhus, hvor de slagtes og krogmodner i op til 18 dage. Herefter finparteres dyrene, og produkterne hentes hjem til Fuglsøgaard, hvorfra de afsendes eller afhentes af kunden.
  2. Hvis dyrene ikke er ”vilde dyr” afhentes de i rolige omgivelser af Danish Crown, hvor de slagtes. Herefter transporteres slagtekroppene til Holsted Slagterhus, hvor de slagtes og krogmodner i op til 18 dage. Herefter finparteres dyrene, og produkterne hentes hjem til Fuglsøgaard, hvorfra de afsendes eller afhentes af kunden.

Kreaturerne er udelukkende græsfodret (kløvergræs og urter), hvilket afspejler sig i kødets kvalitet og sundhed/ernæringsværdi på en positiv måde. Det, at kreaturerne udelukkende er græsfodret, giver en sundere fedtsyreprofil i kødet, eftersom indholdet af omega-3 fedtsyrer er højere. Omega-3 er en umættet fedtsyre, som betegnes som en ”sund fedtsyre”.

Gallowaykvægene er en ekstensiv race, og vokser relativt langsom. Det gør, at de indlejrer fedtet intramuskulært (i små lommer/indeni) i kødet, hvilket giver ekstra kraftig/intens smag. Desuden bliver kødet mere finfibret, og mørheden i top.

Hvad betyder det så egentlig?
De får altså ikke forarbejdet foder som f.eks. korn, majs eller kraftfoder, og vi kan derfor spise kødet fra vores Gallowaykreaturer med bedre samvittighed ift. klimaet.