Minivådområde ved Østergårds Mølle

Der er på denne ejendom givet tilskud til etablering af et 0,30 ha stort minivådområde.

Området renser drænvandet fra 30 ha og er således med til at fjerne betydelige mængder kvælstof og fosfor fra vandmiljøet.