PROFESSIONEL NATURPLEJE

Fuglsøgaard udfører professionel naturpleje ved at varetage afgræsningsprojekter fra start til slut. Erfaringer fra tidligere projekter gør, at alle opgaver kan varetages fra den begyndende planlægningsfase til tilskudssøgning og selve afgræsningen.

Fordele ved professionel naturpleje:
• Græsningstrykket bliver løbende vurderet, så antallet af græssende dyr passer til vegetationen
• Dagligt opsyn sikrer rolige og publikumsvenlige dyr i indhegningen

Afgræsning med kreaturer er ideelt til arealer, der ikke skal dyrkes. Antallet af plantearter vil vokse, fordi køerne træder frø og pollen godt ned i jordbunden, så det spirer lettere. Samtidigt holder afgræsningen græs og træer nede, så nye urter kan få lys til at spire frem. Galloway er ligeledes et effektivt redskab i forbindelse med bekæmpelse af kæmpe bjørneklo.

Biodiversitet
På Fuglsøgaard vægter vi biodiversitet højt. Vores økologiske produktion er afhængig af naturens økosystemer både over og under jorden. Derfor gør vi alt, hvad der er muligt for os, for at bevare alle de naturlige cyklusser, der findes i naturen. Vi giver plads til naturen og plejer den. Herunder eksempler derpå:

  • Ekstensivt landbrug:
    Dvs. vi er økologer, som ikke bruger sprøjte gifte og heller ej kunstgødning.
    Vi sår blomsterzoner til bierne
  • Ekstensivt naturpleje:
    Når vi laver naturpleje, ser vi en opblomstring af de mere sjældne og følsomme blomsterarter, på mange af de arealer hvor dyrene afgræsser. Hvis ikke vi udførte natur pleje, ville tilgroning af naturarealer true mange græs- og blomsterarter.

VIRTUELT KORT

- snart kan du følge med i alle vores afgræsningsprojekter.
Vi er i gang med at udvikle et kort over dem alle.